Numerološko svetovanje

SPLOŠNO O NUMEROLOŠKI ANALIZI

Kaj nam pove numerološka analiza? Numerologija se opira na razlago simboličnega pomena, ki jih pripisujemo številom. Vsako število ima posebne lastnosti in sebi lastno vibracijo, zato dobro razlaganje te simbolike lahko pripomore k lažjemu poznavanju dogajanja v posamezniku in njegovi okolici, pa naj gre za ta trenutek ali za čas, ki prihaja. Pomaga nam lahko do boljšega poznavanja sebe in ljudi, ki nas obkrožajo.

KDAJ JO UPORABLJAMO

Veliko ljudi ve, da se ob neki obliki svojega imena počuti dobro, druga mu pa “sploh ni všeč”. A se “počuti” Meta ali se “počuti” Metka? Kaj bi bila “raje”; Dora, Teja ali Doroteja? V resnici nas vibracija števila, ki je v ozadju, po tiho bodisi podpira, bodisi ovira! Zato je lahko včasih ključnega pomena, da tudi kaj spremenimo.

Numerološka analiza osebe v prvi vrsti izhaja iz njenega rojstnega datuma. Iz njegovih sestavnih delov in datuma kot celote lahko določimo različne lastnosti osebe oziroma njenih odnosov, kot na primer:

življenjska pot: število Življenjske poti označuje glavno lekcijo, ki smo se jo prišli naučit na ta svet. Na podlagi njene vibracije po navadi izberemo svojo kariero.

značaj: Osebno število nam pove, kakšna oseba smo.

usklajenost v odnosih: skozi proučevanje skladnosti dveh (ali več) oseb lahko zaznamo vrsto medsebojnega odnosa dveh partnerjev v zvezi ali zakonu oziroma tisto, kar ljudi združuje ali razdvaja v skupnosti.

– IN NAJPOMEMBNEJŠE – življenjske odločitve: s poznavanjem vpliva, ki ga ima na naše življenje in na naše odločitve vibracija števil npr. imena ali kraja, kjer bivamo, kako na naše življenje in uspeh vpliva ime podjetja, v katerem smo zaposleni, kako poimenovati svoje podjetje ipd. lahko bistveno pripomoremo k svoji kvaliteti življenja.

KAJ POTREBUJEMO ZA NUMEROLOŠKO ANALIZO

Za numerološko analizo potrebujemo najprej rojstni datum. S pomočjo njega se ugotovijo števila kot so število Življenjske poti, Osebno število ter ključna in harmonična števila. Nato preračunamo v števila osebne podatke; ime in priimek ter morebitne vzdevke, naslov bivališča, ime in naslov podjetja, kjer je oseba zaposlena, in podobno.

Pridobljene podatke se primerja s ključnimi in harmoničnimi števili osebe, pri čemer odstopanje od teh pomembnih števil pomeni negativen vpliv na osebo, usklajenost pa kaže na harmonično in tekoče življenje.

Pomembno pa se je zavedati, da nobeno število ni samo po sebi dobro ali slabo; vsak je celota, v vsakem je vsebovan tako pozitiven kot negativen vidik. Kako pa bo na nas vplivalo neko število iz naših podatkov, je v glavnem odvisno od tega, kako smo usklajeni s svojimi ključnimi in harmoničnimi števili.

NUMEROLOŠKA PODLAGA

Za preračun črk v števila uporabljam kaldejsko tabelo, pri čemer se šumniki upoštevajo kot sičniki (torej Č, Ć = C, Đ = 2, Š = S, Ž = Z).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
J R L T N W
Q S X
Y

STIK Z NAMI