Delavnice in tečaji astrologije

DELO NA SEBI S POMOČJO ASTROLOŠKE SIMBOLIKE

Simbol je univerzalno, splošno dogovorjeno znamenje in imamo glede njega v podobnem kulturnem okolju (npr. na Zahodu ali Vzhodu) podobno mnenje (razmišljamo o njem podobno), čutimo pa ga lahko povsem različno, povsem individualno! In tukaj – v tej individualnosti – se lahko prične naša osebna zgodba, naša osebna, lastna raziskava samega sebe in naših lastnih zakaj.

Sta pa za učinkovito delo na sebi – potrebna (vsaj) dva! Sami smo velikokrat “slepi” za pravi, resnični vzrok za svoje težave in potrebujemo “ogledalo”, ki nam odseva, ki nam nas pokaže, kakšni smo v resnici, pa tudi varno okolje, da se po soočenju s sabo o tem potem pogovorimo in “predelamo”.

INDIVIDUALNE DELAVNICE ZA OSEBNO RAST

Individualne delavnice astrologije zajemajo 36 srečanj s psihološkim astrologom, v katerih se obdela 11 planetov, 6 občutljivih točk, 12 hiš in 12 znamenj (po želji je možna razširitev/podaljšanje na 50 srečanj s temami: aspekti, obrazci, tipologija in tranziti).

Srečanje vsebuje:

 • refleksijo na prejšnjo temo,
 • astronomsko, mitološko, astrološko in psihološko seznanitev s temo,
 • aktivno imaginacijo na temo,
 • pregled konkretne postavitve v karti klienta in
 • analizo, kako se tema izraža v njegovem vsakdanjem življenju.

Srečanja so 1x tedensko.

Prijavnica

SKUPINSKE DELAVNICE ZA OSEBNO RAST

Skupinsko delo je eden izmed boljših načinov samospoznavanja. Prednost skupine je, da nudi možnost dialoga in stabilno okolje, v katerem se spoznavamo tako med sabo (vidimo drugačno izkušnjo) kot znotraj sebe. Člani skupine so drug drugemu so zrcalo, ki je potrebno, da se sploh “vidimo”.

Skupinske delavnice astrologije zajemajo 36 srečanj s psihološkim astrologom, v katerih se obdela 11 planetov, 6 občutljivih točk, 12 hiš in 12 znamenj (po želji je možna razširitev/podaljšanje na 50 srečanj s temami: aspekti, obrazci, tipologija in tranziti).

Srečanje vsebuje:

 • refleksijo na prejšnjo temo,
 • astronomsko, mitološko, astrološko in psihološko seznanitev s temo,
 • aktivno imaginacijo na temo,
 • pregled konkretne postavitve v kartah klientov in
 • analizo, kako se tema izraža v njihovem vsakdanjem življenju.

 Skupina ima največ tri člane ter vodjo – svetovalca, ki članom skupine pomaga s svojim znanjem in izkušnjami. Skupina je zaključena. Srečanja so 1x tedensko.

Prijavnica

TEČAJ ASTROLOGIJE

Tečaj astrologije zajema 50 delovnih srečanj, v katerih se obdela 11 planetov, 6 občutljivih točk, 12 hiš in 12 znamenj, aspekti, obrazci, tipologija in tranziti.

Srečanje vsebuje:

 • astronomsko, mitološko, astrološko in psihološko seznanitev s temo,
 • aktivno imaginacijo na temo,
 • analiza postavitve teme v karti, ki jo dobijo tečajniki kot primer.

 Na tečaju lahko sodeluje od dva do šest članov. Skupina je zaključena. Srečanja so 1x tedensko.

Prijavnica

STIK Z NAMI