Tečaj astrologije

Astrologija je jezik simbolov. Psihološka astrologija pa je način vpogleda vase s pomočjo astrološke simbolike in z uporabo nekaterih tehnik psihoanalize po C. G. Jungu. Skozi simboliko Vesolja (makrokozmosa) se srečamo s seboj (mikrokozmos). Skozi to korelacijo spoznamo, kaj nam sporoča naša duša; bodisi skozi (nezavedne) sanje in prebliske, bodisi skozi (zavestne) želje in hotenja.

Vendar brez truda ne gre. Simbol razumemo vsak drugače; vsakemu od nas je lasten njegov “slovar simbolov”. Asociacije, ki se nam porajajo, ko poslušamo mitološke zgodbe in gledamo v zvezde, so neponovljive in drugemu človeku dostikrat nerazumljive. Zato se jih moramo “lotiti” in ponotranjiti sami.

Temu je namenjen tečaj astrologije, tekom katerega spoznamo vse osnovne astrološke gradnike, spoznamo tehniko analize rojstnega horoskopa, hkrati pa nam je omogočena tudi možnost razširitve na psihoanalitični nivo, če se nas ta dotakne. To pa je že stvar vsakega posameznika. Na tečaju ne posegamo v karte tečajnikov.

Prijavnica

NAČIN DELA

Tečaj astrologije zajema 50 delovnih srečanj, v katerih se obdela 11 planetov, 6 občutljivih točk, 12 hiš in 12 znamenj, aspekti, obrazci, tipologija in tranziti. Prvi dve delavnici sta neobvezni, v nadaljevanju se pričakuje, da se tečajniki obvežejo izpeljati cel program.

Srečanje vsebuje:

  • astronomsko, mitološko, astrološko in psihološko seznanitev s temo,
  • aktivno imaginacijo na temo,
  • analiza postavitve teme v karti, ki jo dobijo tečajniki kot primer.

Na tečaju lahko sodeluje od dva do šest tečajnikov. Skupina je zaključena. Srečanja so 1x tedensko (izjema so nedelje, prazniki in dogovorjeni dopusti) in trajajo glede na število udeležencev od 90 min. (2 os.) in več. Cena tečaja je 30 EUR/os. in se praviloma plačuje sproti.

Prijavnica

STIK Z NAMI